Migrasjon.memoar.no

  
https://youtu.be/E_tlh_AxXOQ
 
https://youtu.be/7DELag_1dxk?t=2056
 
https://youtu.be/1y4wLPgTxwk
https://youtu.be/pnklBcI1KPc?t=894Folk har alltid vandra. Migrasjon har møtt motstand - og migrasjon har skapt utvikling og vekst. Noreg er eit av dei landa som har hatt svært stor utvanding, og i dag lever fleire menneskje med norsk avstamming i USA enn i Noreg. 
I våre dagar opplever verda nye migrasjonsbylgjer: Mange fleire enn før har ressursar til å vandra på leit etter eit betre liv. Og mange fleir einn før har kunnskapene og kontaktane som skal tril for å røme unna krig og undertrykking. 
Memoarprosjektet Migrasjon skal samla forteljingar om levd liv og migrasjon.
Den 30. januar 2018 vert denne nettsida lansert under eit ope møte i regi av Innvandrarrådet, Fylkesbiblioteket og Bergen offentlege Bibliotek sitt prosjekt "Rom for møter". 
5 av dei som alt har delt sine migrasjonsforteljingar gjennom Memoar, stiller for å samtala om sine historier. Dei fem er: 
Ratan Kumar Samadder frå Bangladesh, Chiku Ali frå Tanzania, Semir Mujkic frå Jugoslavia, Kim Nga Dao Bratland frå Vietnam og Gunda Karklina frå Latvia. 

Me skal snakka litt om barndom og ungdom, litt om årsakane til at dei vandra ut - og litt om korleis det er å vandra inn til Noreg. 


Vandrarane:

 • Memoar ynskjer å formidla forteljingar om migrasjon.  Ta gjerne kontakt med migrasjon@memoar.no om du har ei forteljing du vil dela, eller om du har lyst å vera med å arbeida med dette prosjektet. Dette er forteljarar som har delt historier så langt: 
 • Ratan Kumar Samadder Bakgrunn:"The imperiled bloggers of Bangladesh" av Joshua Hammer (NYTimes)Shabag-rørsla i BangladeshRatan Kumar Samadder er fribyforfattar i Bergen  sidan sommaren 2015.  Han kjem frå ein landsby ...
  Lagt inn 27. jan. 2018, 01:00 av Bjørn Enes
 • Chiku Ali Bakgrunn:Ujamaa - Julius Nyerere og det sjølvstendige TanzaniaFørste gang Chiku Ali kom til Norge, var det med en teatergruppe hun hadde vært med på å starte i Dar Es ...
  Lagt inn 27. jan. 2018, 01:11 av Bjørn Enes
 • Semir Mujkic Bakgrunn:Videoopptak av hendingane 15.mai 1992, då krigen kom til TuzlaSemir vaks opp i Tuzla i det gamle Jugoslavia.  Han tok utdanning som klassisk musikar. Frå slutten av ...
  Lagt inn 27. jan. 2018, 01:23 av Bjørn Enes
 • Kim Nga Dao Bratland Bakgrunn:Saigon, 30. april 1975Kim Nga Dao Bratland er barne- og ungdomsarbeidar på Møhlenpris skule i Bergen. I dette intervjuet fortel ho om oppveksten under krigane i Vietnam. Etter ...
  Lagt inn 27. jan. 2018, 01:54 av Bjørn Enes
 • Gunda Kārkliņa Bakgrunn:Riga - januar 1991. Sovjetiske spesialstyrkar går laus på byen. Videoopptak frå eit augevitne.Meir om hendinga. Memoar: Gunda vaks opp i Tirza, aust i Latvia. Barne- og ungdomsåra hennar ...
  Lagt inn 29. jan. 2018, 03:19 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »
Rom for møter 
er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Hordaland fylkesbibliotek og Det felles innvandrerråd i Hordaland. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Prosjektet omfatter aktiviteter som blir sosiale møteplasser i lokalsamfunnene der norske og minoritetsspråklige kan møtes på en likeverdig måte rundt felles interesser i tilknytning til folkebibliotekene. Vi vil styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene og ulike frivillige organisasjoner i lokalsamfunnene. 

Prosjektet har fokus på språkforståelse og digital kompetanse da dette er hovednøkler til økt deltakelse og inkludering i det norske samfunnet. 

Memoar si rolle i samarbeidet er å gjera ein serie intervjuopptak, dokumentera og formidla dei - og å gjennomføra eit såkalla forteljarpanel med nokre av dei som har blitt intervjua. 

Fyrste slike møte vert tysdag 30. januar i Auditoriet i Bergen offentlige Bibliotek.  Samtlen vil bli leia av Bjørn Enes, som  vil be kvar einskild fortelja saker om:
 • Korleis såg det ut der du budde som barn? Fortel litt om oppveksten? Litt om familien?
 • Fortel om framtidsdraumane dine som barn/ungdom? 
 • Fortel om korleis du kom fram til at du ville reisa? 
 • Kva visste du om Noreg? 
 • Fortel om din fyrste dag i Bergen?
 • Korleis blir eit menneske bergensar? (Fortel om språk, underlege veremåtar ("kodar") o.l. )
 • Fortel litt om din diaspora (finnst det eit lokalt miljø av folk frå ditt land?)
 • Fortel litt om kva du tenkjer om å høyra til - f.eks: Kor vil du gravleggjast? 
 • Fortel litt om tankane dine om neste generasjon?
Og til slutt kanskje nokre refleksjonar om framtida: Vert heile verda ein "smeltedigel"?